SM Long Final (21.09.2014) SM Long Final (21.09.2014)